Hareket Eylem Planı

back to table of content

Hareket eylem planı, nükleer enerji ve silahları, Merkezi Amerika'da müdahele karşıtlığı, sivil ve insan hakları, AIDS, demokrasi ve özgürlük, apartayd veya ekolojik sorumluluk gibi ulusal ve uluslararası düzeydeki konulara odaklanan sosyal hareketlerin örgütlenmesinde ve değerlendirilmesinde aktivistlere “nasıl yapılır” tarzında analitik araçlar sağlar.

HEP, sosyal hareketlerin normal olarak yıllar boyunca aldığı yolu sekiz aşamada tanımlar. Her aşama için HEP, halkın, gücü elinde tutanların ve hareketin rollerini tanımlar. Başarılı hareketlerin uzun yolunun bir haritasını organizatörlere sunarak, hareketlerine yol boyunca rehberlik etmelerine yardımcı olur.

Bir çok sosyal hareket sadece tek bir aşamada olmaz. Hareketlerin sıklıkla, siyasi değişikler için bir çok talebi olur ve her talep için harcanan çaba belli bir aşamaya tekabül eder.

Her hareketin en büyük talebi veya hedefi için HEP, aktivistlerin hareketi değerlendirmelerini ve hangi aşamada olduklarını tanımlamalarını; kazanılan başarıları tanımlamalarını, etkili strateji geliştirmelerini, taktikler ve programlar oluşturmalarını, kısa ve uzun vadeli hedefler kurmalarını, gizli tuzakları atlatmalarını sağlar.

Sosyal hareketler, HEP'in sekiz aşamasına birebir uymazlar veya düz bir çizgide ilerlemezler. Sosyal hareketler bundan daha dinamiktir. Hareketlerin faklı talepleri vardır ve her talep için harcanan çaba HEP'in farklı bir aşamasına denk gelir. Ne zaman bir hareket bir talebini kazanırsa, daha önceki aşamalardaki diğer taleplerine odaklanabilir.

Sonuç olarak, HEP bir teorik modeldir, geçmiş deneyimlere dayanarak oluşturulmuştur. Gerçek hayattaki sosyal hareketler ne tam olarak aşamalara uyar ne de aşamaları doğrusal, yumuşak veya belirtilen biçimde takip eder.

HEP'in amacı aktivistlere umut ve güç vermek, sosyal hareketlerinin etkisini arttırmak, bir sosyal hareketin sönmesine neden olan kişisel burn-outlar, terketmelere neden olan şevk kaybını azaltmaktır.

1

tablolar: 2