Right to Refuse to Kill

שפה
אנגלית

אנו סרבני מצפון ממרחב מזרח הים התיכון. המרחב בו אנו חיים סובל זה זמן רב מדיכוי, חוסר צדק, מילטריזם, כיבושים צבאיים ומלחמות, כמו גם עוני, אנאלפבתיות, רעב ומחסור בתשתיות חברתיות. בתקופה קשה זו, בה נראה כי איזורנו מצוי עוד יותר מתמיד בכאוס של המלחמה, אנו משמיעים קול יחד למען שלום ונגד מילטריזם.

אנו מסרבים לאפשר למעגל האלימות, המתחיל במדינות דכאניות ואינטרסים כלכליים, להמשיך להתקיים; אנו מסרבים להיות אויבים של אנשים שבמקרה נולדו אל תוך לאום או דת אחרת; לא נגרר למלחמות ולצבאות המביאים עוד מוות והרס לאזור.

המרחב בו אנו חיים הוא אחד האזורים החמושים והצבאיים ביותר בעולם. גיוס חובה במדינות רבות באזור, גבולות מבוצרים, פתרונמות צבאיים לקונפליקטים, כיבושים מתמשכים של אוכלוסייה אזרחית ודיכוי של גברים, נשים וילדים. אנו מאמינים כי האלימות הזאת הינה מערכתית ומשפיעה על המרחב כולו, אבל איננה הכרחית ומוטבעת בו. האלימות הזו איננה הבחירה שלנו כתושבי האזור הרוצים לחיות בשלום. רמחב בו אנו חיים הוא ההוכחה, פעם אחר פעם, שפתרונות צבאיים לעולם אינם ברי קימא, ובטווח הארוך רק מביאים לאלימות רבה יותר, תוך כדי הרג והרס בטווח הקצר.

עלינו לשאול כיצד אנו 'לומדים עוד מלחמה' מלכתחילה

זו השאלה שאנו ב War Resisters' International's  שואלים בפרוייקט החדש: המאבק במילטריזצייה של הנוער.

אנו מכנסים יחד פעילות ופעילים ממדינות שונות, בשפות שונות ואיזורים שונים כדי להבין איך ערכים צבאיים מחלחלים ומשפיעים על ילדים ונוער.

בימינו, לעיתים קרובות אלו צבאות מקצועיים (לעומת גיוס חובה) היוצאים למלחמות, אך גם בצבאות חובה וגם בצבאות מקצועיים, אנו רואים כיצד ממשלות ותאגידים בעלי אינטרסים פוליטיים וכלכליים בקיומה של מלחמה, פועלים כדי שנוער יאמץ ערכים מילטריסטיים.

עלינו לשאול כיצד אנו 'לומדים עוד מלחמה' מלכתחילה

זו השאלה שאנו ב War Resisters' International's  שואלים בפרוייקט החדש: המאבק במילטריזצייה של הנוער.

אנו מכנסים יחד פעילות ופעילים ממדינות שונות, בשפות שונות ואיזורים שונים כדי להבין איך ערכים צבאיים מחלחלים ומשפיעים על ילדים ונוער.

בימינו, לעיתים קרובות אלו צבאות מקצועיים (לעומת גיוס חובה) היוצאים למלחמות, אך גם בצבאות חובה וגם בצבאות מקצועיים, אנו רואים כיצד ממשלות ותאגידים בעלי אינטרסים פוליטיים וכלכליים בקיומה של מלחמה, פועלים כדי שנוער יאמץ ערכים מילטריסטיים.

הרובה השבור

Placheolder image

"הרובה השבור" הוא ביטאון אינטרנציונאל סרבני המלחמה ומתפרסם בד"כ באנגלית, ספרדית, צרפתית וגרמנית. הגליון הנוכחי, מספר 58, מאי 2003, הופק על ידי אנדריאס שפק, סרגיי סנדלר, שני וורנר, הואיידה אראף ופרץ קדרון, בסיועם של אלברטו אסטפניה, טיקירי ורבים אחרים, אשר סיפקו את המידע שנעשה בו שימוש בגיליון זה.

גליון זה יצא לאור בתמיכתם הכספית של:

American Friends Service Committee

Objecion Fiscal

The Joseph Rowntree Charitable Trust.

מנוי בRSS לRight to Refuse to Kill