יש גבול: אמץ סרבן

במהלך השנים גילו פעילי "יש גבול" שדרך אפקטיבית לתמי-כה בסרבנים כלואים היא יצירת "קבוצות אימוץ" הפועלות מחוץ לישראל.

כאשר סרבן נכנס לכלא, קבו-צות האימוץ מקבלות מידע על המאסר, ופותחות במגוון רחב של פעולות תמיכה. הודעות דואר אלקטרוני, מכתבים ושי-חות טלפון, יוצאות אל משפחתו של הסרבן ואל הכלא בו הוא מוחזק. קבוצת האימוץ מפעילה לחץ פוליטי באמצעות פעולות מחאה ליד הנציגות הישראלית הקרובה למקום מושבה, ותוך ביצוע פעילות נרחבת בתוך הקהילה שבה הקבוצה ממוק-מת. קבוצת האימוץ מספקת, במידת הצורך, גם תמיכה כס-פית באמצעות גיוס כספים לסיוע לסרבן הכלוא ומשפחתו.

צעדים מעשיים

תמיכה ועידוד

מרגע שהקבוצה מודיעה כי היא מעונינת לאמץ כלוא, היא מקבלת ערכת מידע שלמה על הסרבן, הכוללת את גילו, תחום עיסוקו, מצבו המשפחתי (ולפעמים גם תמונה שלו), מספרי טלפון וכתובות דואר ליצירת קשר, פרטים של בני-משפחה המבקשים ליצור קשר עם הקבוצה, וכן המלצות מן היועץ של הסרבן בישראל על האופנים בהם מומלץ לתמוך בו. שיחות ומכתבים כאלה מהקבוצה הם לעזר רב לסרבן ולמשפחתו בעת צרה.

פעילות פוליטית

פעילות פוליטית לתמיכה בסר-בן כוללת פעולות מחאה הקור-אות לשחרורו או לשחרורה מול הנציגות הישראלית הרלוונטית, כמו-גם הפעלת לחץ על התק-שורת והפוליטיקאים במקום בו פועלת הקבוצה במטרה ללחוץ על צה"ל ועל ממשלת ישראל.

תמיכה כלכלית

חיילי מילואים המזומנים לשרות מילואים פעיל מקבלים במקום שכר העבודה הרגיל שלהם תשלום מן המוסד לביטוח לאומי. למותר לציין שסרבנים כלואים אינם נהנים מתשלומים אלה. קרן יש גבול מספקת לסרבנים המבקשים סיוע כלכלי סכום של כ-3000₪ לכל חודש בכלא. קבוצות האימוץ יכולות לעזור לסרבן באמצעות גיוס סכום הכסף הנ"ל, ושליחתו בהמחאה על-שם "קרן יש גבול" לכתובת: ת"ד 6953, ירושלים 91068, ישראל.

פורסם בגיליון 58 של "הרובה השבור", מאי 2003

Programmes & Projects
Countries
Theme

הוספת תגובה חדשה