International Conscientious Objection Day

שפה
אנגלית

גבולות הציות

Placheolder image

פרץ קדרון

הסירוב הסלקטיבי מהווה חריגה משמעותית מהצורות המקובלות של פעילות אנטי מיליטריסטית כפי שהיא ננקטת על ידי פציפיסטים או סרבני מצפון הדוחים על הסף שירות בצבא או השתתפות בפעילות צבאית. הסירוב הסלקטיבי הופיע בישראל בנסיבות המיוחדות של חיילים בשירות סדיר ובמילואים שאינם מתנגדים בעקרון לשירות בצבא – או אף להשתתפות בלוחמה כשזו מוצדקת כדרך היחידה להדיפת מתקפה, אחרי שמוצו כבר כל האמצעים האחרים – אך עם זאת, מתנגדים לצאת למשימה או למבצע מסוים מסיבות פוליטיות ו/או מוסריות.

שני וורנר

ישראל היא המדינה היחידה בעולם בה מתקיים גיוס-חובה לנשים. לכן, היא גם המדינה היחידה בעולם בה קיימת סרבנות נשים. היקפה לא ידוע לנו, מפני שרבות מהנשים הצעירות בוחרות לעבור את הפרוצדורה לבדן (ועל כן איננו יודעות על קיומן), וכיוון שצה"ל מסרב לגלות פרטים אודותיה.

במהלך השנים גילו פעילי "יש גבול" שדרך אפקטיבית לתמי-כה בסרבנים כלואים היא יצירת "קבוצות אימוץ" הפועלות מחוץ לישראל.

כאשר סרבן נכנס לכלא, קבו-צות האימוץ מקבלות מידע על המאסר, ופותחות במגוון רחב של פעולות תמיכה. הודעות דואר אלקטרוני, מכתבים ושי-חות טלפון, יוצאות אל משפחתו של הסרבן ואל הכלא בו הוא מוחזק. קבוצת האימוץ מפעילה לחץ פוליטי באמצעות פעולות מחאה ליד הנציגות הישראלית הקרובה למקום מושבה, ותוך ביצוע פעילות נרחבת בתוך הקהילה שבה הקבוצה ממוק-מת. קבוצת האימוץ מספקת, במידת הצורך, גם תמיכה כס-פית באמצעות גיוס כספים לסיוע לסרבן הכלוא ומשפחתו.

סרגיי סנדלר

החברה בישראל היא מיליטריסטית מאוד. ילדי גן עשויים לביים מצעד צבאי במסיבת סוף השנה שלהם. כמה שנים
לאחר מכן, הם עשויים ללמוד כמה ממקצועות החובה בבית הספר מפי חיילות סדירות במדים. המנהל של התיכון בו ילמדו, במקרים רבים, הוא קצין בצבא קבע, שפרש מהצבא לאחרונה. מפקדיו של אותו קצין ימונו לתפקידי מפתח במגזר הציבורי או הפרטי. גנרלים, אם הם מעונינים בקריירה פוליטית, ימונו לשרים, ולאחר מכן, בטבעיות, ימשיכו את דרכם לכסא ראש הממשלה.

מאמר מערכת

Placheolder image

גליון זה של הרובה השבור מתמקד בקמפיין של WRI לתמיכה בסרבנים בישראל, ובהתנגדות בלתי אלימה לכיבוש השטחים הפלסטיניים.

מזה מספר שנים WRI משתף פעולה עם כמה מארגוני הסרבנים בישראל. לאחרונה חלה עליה חדה במספר הסרבנים – הן סרבנים סלקטיביים והן סרבני גיוס. בתגובה, הגבירו הרשיות בישראל את מאמצי הדיכוי שלהם כנגד הסרבנים: מאסר מתמשך ומשפטים צבאיים שעלולים להוביל לתקופות כליאה ארוכות יותר.

מנוי בRSS לInternational Conscientious Objection Day