War Resisters' International

un mouvement non-violent pour mettre fin à la guerre

War Resisters' International zostało założone w 1921 i pierwotnie nosiło nazwę "Paco". WRI opierało się i nadal się opiera na deklaracji organizacji: "Wojna to przestępstwo przeciw ludzkości. Dlatego też jestem zdecydowany nie popierać żadnego rodzaju wojny i usiłować usunąć wszelkie przyczyny wojny." Celem WRI jest promowanie pokojowych akcji przeciwko przyczyną wojny i popieranie i łączenie ludzi na całym świecie, którzy sprzeciwiają się wziąć udział w wojnie, czy też przygotowaniom do niej. Tymi zasadami kieruje się WRI walcząc o pokój na świecie.

BIERNY OPÓR

WRI przyjmuje bierny opór jako sposób walki. Dla niektórych bierny opór jest sposobem na życie. Dla wszystkich nas jest on formą działania, która potwierdza życie, występuje przeciwko uciskowi i uznaje wartość każdego człowieka. Bierny opór może łączyć się z aktywnym oporem, włączając w to cywilne nieposłuszeństwo z dialogiem; może on połączyć brak współpracy z wycofaniem wsparcia od system ucisku-z konstruktywną pracą w celu budowania alternatyw. Jako forma angażowania się w konflikt, czasami bierny opór jest próbą uzyskania pojednania tym sposobem: wzmacniając strukturę społeczną, umożliwiając ludziom z " z dołu drabiny społecznej " wliczają ludzi z różnych stron , w szukaniu rozwiązania.

NIE DLA WOJNY

WRI nigdy nie będzie popierała żadnego rodzaju wojny, czy to prowadzonej przez państwo bądź "armię wyzwoleńczą" czy też pod auspicjami Narodów Zjednoczonych, nawet jeśli nazwane jest to "humanitarną interwencją zbrojną’. Wojny z jakkolwiek szlachetną retoryką, niezmienne są używane do politycznych lub ekonomicznych celów. My wiemy do czego prowadzą wojny- do cierpienia i zniszczenia , do gwałtu i zorganizowanych zbrodni, do zdrady wartości i do nowych struktur dominacji. nacisku.

PROGRAM WRI

Bierny opór i społeczny nacisk. Działania WRI oparte są na zrozumieniu , że nacisk społeczny powinien być kluczowym elementem w rozważaniu jakikolwiek działań społecznych. Podstawą społecznego nacisku jest perspektywa współpracy pomiędzy dotychczasowymi konkurującymi albo nawet sprzecznymi założeniami. Strategie społecznego nacisku są współmierne do efektywności ruchów pokojowych. Co więcej rodzaje biernego oporu oferują specyficzny wgląd do społecznego. W lutym 2001 roku w Indiach odbyła się międzynarodowa konferencja na ten temat. Uczestniczyło w niej 70 działaczy z całego świata.

Prawo do odmowy zabijania

Projekt WRI "prawo do odmowy zabijania" ma na celu działania na 3 poziomach: organizowanie politycznych kampanii i wsparcia dla ruchu obdżektorskiego jak też obdżektorów stawiającym czoło represji czy też uwiezieniu, wliczając organizowanie i wysyłanie delegacji, odwiedzanie uwięzionych obdżektorów, kampanie wsparcia, wywierając nacisk międzynarodowy system praw człowieka etc. Międzynarodowa lista e-mailowa <CO-ALERT> jest potężnym narzędziem w organizowaniu wsparcia dla obdżektorów. Wsparcie dla poszukujących azylu, dla ich prawników w razie uchylania się, dezercji , obdżektorów i każdym innym przypadku związanym ze służbą wojskową. Badanie i dokumentacja materiałów związanych z obdżektorami i poborem wojskowym- projekt CONCODOC

Rozprawiając się z przeszłością

Przeszłość kształtuje teraźniejszość i przyszłość. Po wojnach i dyktaturach staje się to coraz bardziej prawdą. Jak my radzimy sobie z tą przeszłością która określa naszą przyszłość. Projekt WRI ma na celu ocenianie doświadczenia tej traumatycznej przeszłości poprzez przyglądanie się różnym sposobom radzenia sobie z nimi-prawdziwe komisje czy trybunały rozpatrujące przestępstwa wojenne to tylko 2 przykłady. WRI chce również wspierać zwykłe organizacje członkowskie które zajmują się walką o prawdę ,sprawiedliwość i-być może-zgodę. Radzenie sobie z przeszłością jest częścią walki o sprawiedliwość społeczną i przezwyciężaniu przemocy.

PUBLIKACJE WRI

"Peace News" ( "Pokojowe wiadomości" )

Międzynarodowy kwartalnik dla pokojowych działaczy wydawany jest we współpracy z WRI,. Zawiera rzucające się w oczy forum dyskusyjne i jest źródłem informacji dla działaczy i badaczy.

"The Broken Rifle" ( "Złamany karabin" )

Magazyn wydawany przez WRI , drukowany w 4 językach mający na celu dogłębną o programie i kampaniach WRI

"WRI Women" ( "Kobiety w WRI" )

Magazyn kobiecej grupy w WRI. Dostarcza informacji o kobietach, militaryzmie i działaczkach na całym świecie.

http://wri-irg.org/

WRI posiada stronę internetową w 4 językach z bieżącymi informacjami o działaniach WRI. Na stronie znajdują się linki do powiązanych z nimi organizacjami. < wri-info> lista adresów internetowych dopełnia stronę i dostarcza informacji o kampaniach i wydarzeniach WRI, i o działaczach pokojowych na całym świecie. Skontaktuj się z biurem WRI po więcej informacji na temat którejkolwiek z powyższych publikacji.

Translation: Pacyfistyczna Komenda Uzupełnień

Other publications

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

4 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.