Books

en

Placheolder image
Uluslararası Savaş Karşıtları Şiddetsiz Kampanya El Kitabı

Kitabın İngilizce ve İspanyolca basılı versiyonlarını WRI webshopundan satın alabilirsiniz: http://wri-irg.org/node/8410.

İÇİNDEKİLER

İPUCU: Bir makale hakkında tartışma başlatmak istiyorsanız, "Talk" tabına sağ tıklayarak "open link in new tab" ı seçiniz.

- Giriş

El Kitabı Hakkında ve Nasıl Kullanmalı? Şiddetsizlik Nedir ve Neden Kullanılmalıdır? Şiddetsizlik Nasıl İşler? Şiddetsizlik Antrenmanları: Antrenörlerin Rolü; Şiddetsizlik Antrenmanları için Potansiyel Konular Siz ve Grubunuz: Bir Grubu Güçlendirmek; Farklılıkları Keşfetmek; Ne İstiyorsunuz ? Şiddetsizliğin Tarihsel Uygulamaları: Ne, Nerede İşe Yarar?; Pasifistlerin Rolü; Örgütleme Vaka Çalışması: B.D Yurttaşlık Hakları Hareketinde Şiddetsizlik Antrenmanları Vaka Çalışması: Otpor; Sırbistan’daki İnsan Gücü

- Toplumsal Cinsiyet ve Şiddetsizlik

Toplumsal Cinsiyet Bölümüne Giriş Toplumsal Cinsiyet Nedir? Barış ve Toplumsal Cinsiyet Konuları Arasındaki Bağa Bir Örnek: İsrail'den New Profile

- Antrenmanı Planlamak ve Kolaylaştırmak için Görevler ve Araçlar

Bölüme Giriş Beraber Çalışmak Antrenmanı Organize Etmek İçin Kontrol Listesi Antrenmanı Kolaylaştırmak İçin Kontrol Listesi

- Şiddetsiz Kampanyalar

Bir Kampanyayı Neler Şiddetsiz Yapar ? Şiddetsiz Kampanya Planlaması Yapıcı Program Hareket Eylem Planı Şiddetsiz Eylem Biçimleri Tırmanış Aşamaları Medyanın Rolü Kampanya Vaka Çalışması Rehberi

- Etkili Şiddetsiz Eylem Örgütlemek

Protesto Mesajı Göndermek Tavır Almadan Kaynaklanan Stres ve Gerginlikle Başetme Mizah ve Şiddetsiz Eylemler Gruplarla Çalışma: İlgi Grupları, Grup Süreci, Karar Alma Bir Eylemin Planlamasında Kontrol Listesi Bir Eylem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Roller Yasal Destek Cezaevi Desteği Değerlendirme

- Hikayeler ve Stratejiler

Bölüm Girişi Güney Afrika ile Dayanışma Kampanyası ve Eylemler Seabrook-Whyl-Marckolsheim: Kampanyalar Zincirinde Ulusötesi Bağlantılar Uluslararası Antimilitarist Yürüyüşler Şili: Gandhi'nin Anlayışı Şili Diktatörlüğüne Karşı Gelmede insanlara Güç Verdi İsrail: New Profile Diğerlerinin Deneyimlerinden Öğreniyor Türkiye: Şiddetsiz Bir Kültür Yaratmak Türkiye: Augusto Boal’ın “Ezilenlerin Tiyatrosu” Uygulamaları Güney Kore'de Şiddetsizlik Üzerine Çalışmadaki Zorluklar ve Başarılar San Jose de Apartado, Kolombiya’nın Barış Topluluğu: Direniş, Saygınlık ve Cesaret Dersi Bombspotting- Bir Avrupa Kampanyasına Doğru

- Şiddetsizlik Üzerine Çalışmak için Egzersizler

Giriş Karşılaşma Sırası Çatışkı Sırası Beyin Fırtınası Dışa Konuşma Barış Çalışanları İçin Bir Toplumsal Cinsiyet Diyaloğu Öğretmenin Dediğini Neden Yapmalı? (yeni) Okulda Güç Kimde? (yeni) 10/10 Stratejisi Ağaç Güç Sütunları Müttefikler Spektrumu Korkunun Sonuçları Ağaç ve Rüzgar Karar Alma Çapraz Spektrum Rol Oyunu Forum Tiyatrosu Oturma, Koruma ve Blokaj için Araçlar Spektrum veya Barometre

- El Kitabı Terimler Sözlüğü

- Kaynaklar (ingilizce)

- A.J. Muste Enstitüsü Uluslararası Şiddetsizlik Antrenmanı Fonu

- WRI ağı linkleri

Kitabın İngilizce ve İspanyolca versiyonları satın almak için: http://wri-irg.org/node/8410.

Subscribe to Books