Books

en

Placheolder image

OBSAH

- Úvod O príručke a ako ju použiť Čo je nenásilie a prečo ho použiť Ako funguje nenásilie? Výcvik v nenásilí: úloha trénerov, možné témy pre výcvik v nenásilí Vy a Vaša skupina: posilňovanie skupiny, preskúmanie rozdielov, čo chcete? Historické použitie nenásilia: čo kde funguje, úloha pacifistov, organizovanie Prípadová štúdia: výcvik v nenásilí v Americkom hnutí za ľudské práva Prípadová štúdia: Otpor - moc ľudu v Srbsku

- Rod a nenásilie

Úvod do rodovej časti Čo je rod Príklad spojenia mieru a rodových záležitostí: Nový profil v Izraeli

- Úlohy a nástroje pre organizovanie a facilitovanie výcvikov

Úvod do časti Práca spolu Kontrolný zoznam pre organizovanie výcviku Kontrolný zoznam pre facilitovanie výcviku

- Nenásilné kampane

Čo robí kampaň nenásilnou Plánovanie nenásilných kampaní Konštruktívny program Akčný plán hnutia (aktualizované) Formy nenásilnej akcie Štádiá eskalácie Úloha médií Sprievodca prípadovými štúdiami kampaní

- Organizovanie pre efektívne nenásilné akcie

Vyslanie protestného posolstva Výzva protestovania Humor a nenásilné akcie Skupiny pre akciu; afinitné skupiny, skupinový proces, rozhodovanie Techniky pre rozhodovanie pomocou konsenzu vo veľkých skupinách: metóda rady hovorcov (Nové) Kontrolný zoznam pre plánovanie akcie Úlohy na, pred a po akcii Právna podpora Väzenská podpora Hodnotenie

- Príbehy a stratégie

Úvod Medzinárodná kampaň solidarity s Južnou Afrikou Seabrook - Wyhl - Marckolsheim: nadnárodné vzťahy v reťazci kampaní Medzinárodné antimilitaristické pochody Čile: Gándhího postrehy dali ľuďom odvahu vzdorovať čílskej diktatúre Izrael - Nový profil sa učí zo skúseností druhých Turecko - budovanie nenásilnej kultúry Aplikácia "divadla utláčaných" Augusta Boala v Turecku Južná Kórea - výzvy a úspechy práce v nenásilí Mierová komunita San José de Apartadó v Kolumbii: lekcia odporu, dôstojnosti a odvahy Bombspotting – presun od národnej ku medzinárodnej kampani 15. máj - Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby

- Cvičenie na prácu v nenásilí

Úvodné cvičenie Hádka - paralelná línia Konfliktná línia Brainstorming Vyjadrenie názoru Rodový dialóg pre budovateľov mieru Prečo robiť to, čo učitelia hovoria? Kto má moc v škole? Stratégie 10/10 Strom Piliere moci Spektrum spojencov Následky strachu Strom a vietor Rozhodovanie Kros spektrum Hranie úloh Divadelné fórum Nástroje pre uzemnenie, ochranu a blokovanie Spektrum alebo barometer

- Urob si sám

- Príručkový slovník pojmov

- Ďalšie zdroje

- Medzinárodný pamätný inštitút A.J. Musteho, fond výcviku v nenásilí

- Pobočky WRI

Subscribe to Books