European Union (EU)

en

eller EU På KrigskursInformationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. Tübingen, Tyskland
IMI-analyse 2003/036 - in IMI-List 0175 1. Inledning Efter længere tids arbejde har det såkaldte Konvent fremlagt et Udkast til Traktat om En forfatning for Europa. Udkastet fylder 260 sider og er opdelt i fire afsnit. Forfatningsudkastet er vedhæftet forskellige bilag med tillægsaftaler, som ligeledes vil få forfatningsmæssig status.
Subscribe to European Union (EU)