Training Exercises

en

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: divadelné fórum Čas: minimálne 45 minút Cieľ alebo účel cvičenia:

Divadelné fórum je druhom hrania úloh, ktoré sa dá použiť pre verejnú akciu, ako bolo opísané v článku Turecko – budovanie nenásilnej kultúry, alebo počas výcviku. Základnou myšlienkou je stvárniť scenár, možno vedúci k neželanému záveru alebo násiliu, a potom začať s opätovným stvárnením scenára, pričom tento raz bude môcť buď účastník hrania úloh alebo akýkoľvek iný pozorovateľ zakričať „stop“ a prevziať úlohu v scenári, aby skúsil niečo urobiť inak. Po druhý krát noví hráči stvárnia scenár od začiatku, ale keď dôjde ku prerušeniu hrania úloh slovom „stop“, hranie úloh sa obnoví na vhodnom mieste – o to ide, keby niekto robil novo navrhnutú akciu.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora: Krátke divadelné fórum

Dej: dvaja členovia vašej skupiny navštívia dôležitého štátneho úradníka, aby informovali o násilnom skutku proti vašej skupine. Tréner by mohol identifikovať úradníka a útočníkov konkrétnejšie v súlade so situáciou. Je nejasné, či polícia spolupracovala s kýmkoľvek, kto zaútočil na vašu skupinu. Pred vstupom do úradu sa členovia skupiny rozhodnú, akú dokumentáciu majú o útoku a čo chcú skutočne dosiahnuť. Úradníka si vypočujú ohľadom jeho postoja (ktorý môže siahať od všeobecnej sympatie cez predstieranie, že to bude brať vážne, po jasné nepriateľstvo a protiútok na provokatívnu povahu skupiny) a tiež ohľadom motívov (túžbou umlčať, zistiť o nich čo najviac). Úradník by mal začať robiť niečo, aby dostal skupinu na nesprávnu stopu a sám prevzal iniciatívu (prinajmenšom tým, že im povie, aký je zaneprázdnený a možno ich požiada o predloženie svojich občianskych preukazov). Mal by tiež zvážiť, že urobí niečo priateľské alebo desivé – priateľské by bolo spomínanie na svoju aktivistickú mladosť, pričom by tvrdil, že je priateľom s rodičmi niektorého z členov skupiny: desivé by bolo, keby ukázal, že vie niečo o súkromných životoch členov skupiny. Dajte si pozor pri opätovnom hraní scenára, úradník predstaví nové výzvy pre členov skupiny. Obsadenie: 2 členovia skupiny, 1 úradník, 1 recepčná úradníka Diskusné body: čo boli primerané ciele pre členov skupiny? Ako mohli prevziať v situácii iniciatívu? Koľko toho chceli vyzradiť o skupine a jej členoch? Vystavovali ostatných členov skupiny alebo svoje rodiny riziku? Ak presvedčili úradníka aby sľúbil, že niečo urobí, ako to mohli upevniť v dohode a uistiť sa, že to urobí? Ako sa mohli lepšie pripraviť na túto návštevu?

Poznámky trénerov:

Môžete zahrnúť omnoho viac scenárov s omnoho viac hráčmi. Trvajte na tom, že ak má niekto nápad, ako by členovia skupiny mohli niečo skúsiť odlišne, choďte a vezmite si ich miesto a stvárnite, čo ten človek navrhuje.

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: hranie úloh Čas: minimálne 20 minút Cieľ alebo účel cvičenia:

Hranie úloh je simulačným cvičením, v ktorom účastníci na seba vezmú úlohy v danej situácii ako prípravu na stretnutie s podobnou situáciou, alebo posúdenie minulej. Hranie úloh sa používa na vyvinutie zmyslu pre taktiky, individuálnej spôsobilosti a skupinovej súdržnosti. Hlavná výhoda hrania úloh oproti iným nástrojom je, že už zo svojej povahy zahŕňa emócie ľudí, rovnako ako ich intelekty. Keďže účastníci sú do hrania úloh zapojení hlbšie než do diskutovania o situácii, naučia sa viac a pravdepodobne rýchlejšie. Hranie úloh je všestranným nástrojom, ktorý sa dá použiť na mnohé rôzne účely, napríklad: na analyzovanie situácií, teórií a taktík; na pochopenie ľudí a ich úloh; na pochopenie myšlienok a pocitov „protivníkov“; na predvídanie nových situácií; na odhalenie obáv, úzkostí a ostatných pocitov, ktoré ľudia majú z akcie; na vyvinutie individuálnej a skupinovej spôsobilosti a dôvery; a na vyvinutie morálky skupiny.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Hoci môže byť hranie úloh s mnohými účastníkmi veľmi komplikované, často je navrhnuté tak, aby sa zaoberalo obmedzenou situáciou a nie celou akciou. Zvážte, čo si musí skupina precvičiť, aby sa pripravila na akciu. Pozrite si úlohy počas akcie, aby ste určili úlohy, ktoré možno budete potrebovať.

Tréner(i) vymyslí scénu, často s niekoľkými veľmi jednoduchými položkami, aby pripravil scénu a charakterizoval úlohy, aby všetci účastníci pochopili fyzickú scénu, v ktorej sa bude hranie úloh odohrávať. Účastníci dostanú opis svojej úlohy, najmä opis motívov a záujmov tej úlohy, nie len scenár, ktorý majú stvárniť. Ľudia dostanú pár minút, aby sa dostali do svojej úlohy a ak sú v skupine, môžu rozplánovať taktiky. Tréner naznačí, kedy sa hranie úloh začína a kedy končí. Hráči úloh začínajú v danej scéne a hrajú svoje zadané úlohy tak, ako ich vidia.

Po zastavení hrania úlohy dostanú účastníci krátku prestávku, aby odložili svoje úlohy a potom začína hodnotenie. Toto je základnou časťou tohto cvičenia. Často je výhodou začať s tým, že dovolíte účastníkom podeliť sa o svoje emócie, ktoré sa počas hrania úlohy objavili. Ak niekto nemohol vidieť celé hranie úloh, pomôže, keď budete mať veľmi stručný prehľad diania. Účastníci sa môžu podeliť o to, čo sa naučili počas cvičenia. Pozorovatelia sú vyzvaní, aby sa podelili o svoje názory na to, čo sa stalo, čo išlo dobre, čo treba zlepšiť, čo vyvolalo zvýšené alebo znížené napätie atď.

Hodnotenie by malo pokračovať len dovtedy, dokiaľ sa vznášajú nové otázky a dokiaľ účastníci skúmajú problémy a alternatívy.

Poznámky trénerov:

Hranie úloh je najlepšie skončiť len čo sa odhalí dostatok dôležitých otázok. Pre trénera (trénerov) je dôležité konať, aby zabránili fyzickému alebo emočnému zraneniu účastníkov, možno rýchlym zastavením hrania úloh, ak nastanú situácie, ktoré ohrozujú účastníkov.

Udajte tón pre hodnotenie a pomôžte skupine podeliť sa o svoje pocity alebo napätie a o to, čo sa naučili alebo čo ste si všimli na taktikách, stratégii, cieľoch, teórii nenásilia a jej uplatnenia. Odrádzajte však od hodnotenia, ako „dobre“ zahrali účastníci svoju úlohu. Neexistuje jedna „správna“ odpoveď na danú situáciu, takže je dôležité pomôcť skupine vyjadriť svoje nápady a alternatívne riešenia pre tú situáciu. Pre krátke hranie úloh, ako je opísané vyššie, zvyčajne stačí dvadsať minút. Často je nápomocné radšej začať ďalšie hranie úloh, vďaka čomu môže skupina vyskúšať alternatívy, ktoré sa objavili v hodnotení, než by mali pokračovať v diskusii. Jedným spôsobom, ako to robiť, je opakovať ten istý základný dej s rôznymi ľuďmi v úlohách, alebo zmeniť situáciu zavedením nových úloh, ako polícia alebo reakcie davu v danom príklade.

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: rozhodovanie Čas: minimálne 30 minút Cieľ alebo účel cvičenia:

Cvičenie na rýchle rozhodnutie sa používa, aby sa ľudia pripravili na krízové situácie a dostali do rozpoloženia, v ktorom budú pod stresom rýchlo myslieť, sústredia sa na kľúčové problémy, naučia sa ignorovať tie malé a dosiahnu akčné rozhodnutia.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Skupine nie väčšej než 8 ľudí dajte scenár, napríklad: žena stratí vedomie v línii pochodu. Ste mierotvorcom. Čo robiť? Nechajte pätnásť sekúnd na diskusiu medzi tromi alebo štyrmi zúčastnenými ľuďmi. Potom diskutujte so všetkými účastníkmi. Ako ste dospeli k rozhodnutiu? Čo tomu procesu pomohlo? Čo bolo hlavnou prekážkou?

Ďalším krokom je urobiť cvičenie s radou hovorcov. Máte niekoľko malých skupín, ktoré sa považujú za „afinitné skupiny“. Dáte im nový scenár a každá skupina si vyberie svojho hovorcu. Keď každá „afinitná skupina“ dospeje k rozhodnutiu, rôzni hovorcovia sa stretnú a pracujú, aby dospeli k rozhodnutiu medzi sebou. Potom, ako dosiahnu úroveň konsenzu, ide každý hovorca späť do svojej skupiny a konzultuje svoje rozhodnutie so svojou „afinitnou skupinou“. Skupina môže dať odporúčania pre zmeny a potom sa všetci hovorcovia stretnú znova, aby dospeli ku konečnému rozhodnutiu, ktoré, dúfajme, bude rozhodnutím, s ktorým sa vyrovná každý vo všetkých rôznych „afinitných skupinách“.

Poznámky trénerov:

Veľké obmedzenie: robenie primnohých cvičení na rýchle rozhodnutie, najmä tesne pred uskutočnením akcie, môže vytvoriť myslenie núdze, čím sa zvýši napätie, kvôli čomu ľudia podľahnú panike. Cvičenia na rýchle rozhodnutie by sa mali zľahčiť ostatnými výcvikovými skúsenosťami, aby sa zabránilo tejto perspektíve bezprostredného nebezpečenstva.

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: následky strachu Čas: 1 hodina alebo dlhšie Cieľ alebo účel cvičenia:

Zdieľať a analyzovať príčiny a následky strachu.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Požiadajte členov skupiny, aby hovorili o skúsenosti, keď cítili strach. Rozdeľte sa do malých skupín, aby sa mohol zúčastniť každý. Jedna osoba si bude robiť poznámky o následkoch strachu. Potom na plenárnej schôdzi zapíšte na stenu kľúčové myšlienky. Inou možnosťou je nakresliť situáciu, v ktorej cítili strach. Diskutujte o kresbe a sústreďte sa na subjektívnu skúsenosť (čo ste si mysleli, ako ste sa cítili, čo sa stalo vášmu telu, ako ste reagovali atď.), aby to nebolo len o rekonštrukcii faktov.

Poznámky trénerov:

Je dôležité skončiť cvičenie s diskusiou o hodnote rôznych alternatív, ktoré môžeme použiť proti strachu, aby sme skončili pozitívne. Je dôležité, aby toto cvičenie pomohlo ľuďom zdieľať skúsenosti, identifikovať ich reakcie a lepšie sa vysporiadať s problémami.

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: spektrum spojencov Čas: minimum 20 minút

Cieľ alebo účel cvičenia: Pochopiť, kto sú naši spojenci a protivníci. Pomôcť uvedomiť si, že taktiky treba plánovať vo vzťahu k tomu, ako veľmi priťahujú alebo nepriťahujú kľúčových spojencov a dokážu z ľudí urobiť aktívnych spojencov. Podporiť optimistickejšiu mobilizáciu snáh tým, že si uvedomíme, že nie je nevyhnutné zvíťaziť nad odporcami nášho uhlu pohľadu. Pozvať ľudí do fascinujúcej zložitosti strategizovania. Ako sa to robí/poznámky facilitátora: Použite diagram novinového papiera na pomoc s opisom myšlienky, že vo väčšine situácií spoločenskej zmeny existuje boj medzi tými, ktorí chcú a ktorí nechcú režim. Tí, ktorí chcú zmenu, predstavujú bod na jednej strane hárku (povedzme naľavo) a protivníci predstavujú bod na opačnej strane. Vysvetlite, že do spoločností (alebo miest či štátov) zvyčajne patria rôzne skupiny, ktoré je možné zaradiť do spektra, od tých, ktoré majú najbližšie k názoru obhajcov po tie, ktoré sú od neho najďalej, a nakreslite horizontálnu čiaru, aby ste to vyjadrili. Nakreslite polmesiac alebo polku kruhového koláča s chlievikmi. Chlieviky, ktoré sú najbližšie ku ktorémukoľvek koncu, sú aktívni spojenci a protivníci, vedľa sú pasívni spojenci a protivníci. Skupina v strede je neutrálna. Použite problém, na ktorom pracujete, alebo ak sa jedná o všeobecný výcvik, požiadajte o príklad problému, na ktorom by ľudia mohli pracovať. Vyhláste požiadavku, ktorú by sme mohli mať, a opýtajte sa, kto v spoločnosti by ju mohol najviac podporiť, kto k najmenej a kto by mohol byť v strede. Dajte príklad: „únie?“, „skupiny chudobných ľudí?“, „obchodná komora?“ atď. Keď účastníci identifikujú skupiny a ich umiestnenie v spektre, zapíšte ich do „koláča“. Identifikujte, prečo sú ľudia neutrálni a diskutujte o spôsoboch, ako z nich urobiť spojencov. Všimnite si tiež, kde sa ľudia už možno posunuli z jedného chlievika do ďalšieho a diskutujte o tom, prečo (napr. vojaci a veteráni majú tendenciu podporovať vojny na začiatku, ale ako vojna pokračuje, vzniká u nich odpor). Dajte dobré správy: vo väčšine kampaní za spoločenskú zmenu nie je nevyhnutné zvíťaziť nad protivníkom vášho uhla pohľadu, aj keď sú tým protivníkom držitelia moci. Nevyhnutné je len pohnúť niektorými alebo všetkými chlievikmi o jeden krok vo vašom smere. Ak pohneme každým chlievikom o jeden krok, pravdepodobne zvíťazíme, aj keď sa zástancovia tvrdej línie na druhej strane nepohnú. Keď skupina vyvíja svoju stratégiu a svoje taktiky, musí identifikovať, ktorému chlieviku sa venuje a ako môžu získať ľudí. Pri rozhodovaní o tom, na koho dosiahnuť, sa spýtajte: ku akým skupinám máme nejaký prístup, alebo im dôverujeme? Na ktoré skupiny nedosiahneme? Vzhľadom k účelu skupiny, na presvedčenie ktorých skupín sa najviac hodíme? Toto cvičenie sa dá urobiť za menej než 20 minút, ale omnoho viac času môžete stráviť vypĺňaním chlievikov a analyzovaním situácie.

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: strom Čas: minimálne 30 minút Cieľ alebo účel cvičenia:

Identifikovať a analyzovať povahu a zložky problému a vymyslieť pozitívne reakcie.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Opíšte strom problému:

Nakreslite strom s koreňmi, kmeňom a vetvami s ovocím. Strom predstavuje problém. Účastníci identifikujú korene (príčiny), ovocie (následky) a kmeň (inštitúcie, ktoré podporujú systém). Môžete tiež pridať základné princípy, ktoré je možné nájsť v pôde „vyživujúcej“ tieto príčiny.

Zdravý strom:

Čo je zdravé ovocie, ktoré chceme vypestovať? Aké korene potrebujeme, aby sme vypestovali zdravé ovocie? Aké korene musíme preťať? Aké štruktúry treba vyvinúť pre zdravú spoločnosť? Čomu treba vzdorovať? Aké hodnoty musia byť v pôde, aby sme posilnili korene? Identifikujte ciele pre vypestovanie zdravého stromu, alebo ciele pre vypílenie nezdravého stromu. Môžeme na otázky uvedené vyššie odpovedať pozitívne?

Analyzujte strom problému:

Vyberte inštitúciu v kmeni stromu, ktorú chce vaša skupina oslabiť. Nakreslite ďalší strom, identifikujte príčiny a následky a s použitím zoznamu vyššie uvedených otázok analyzujte situáciu.

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: vyjadrenie názoru Čas: 3 hodiny Cieľ alebo účel cvičenia: Motivovať členov dominantnej skupiny, aby spracovali informácie o nespravodlivosti. Obrátiť dynamiku naruby, aby dominantná skupina zažila aké to je, keď druhí majú nepretržitú príležitosť vládnuť vo „vysielacom čase“. Vybudovať viac solidarity medzi tými, ktorí majú menej moci, aby sa mohli navzájom lepšie podporovať v organizácii alebo workshope. Vytvoriť pravidlo, že dominantná skupina podporí každého navzájom, aby sa zmenil, než by mal závisieť od tých, ktorí majú menej moci a ktorých by musela „učiť“. Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Vysvetlite celej skupine, že medzi ženami a mužmi nie sú všetky rodové rozdiely, ale že je tu tiež dynamika založená na sexuálnej orientácii a na tom, ako veľmi osoba zapadá do dominantných kultúrnych očakávaní ich rodu. Hoci bude toto cvičenie zahrňovať oddelené diskusie mužov a žien na vyjadrenie skúseností a názorov, vítané bude i zdieľanie rodovej dynamiky druhého pohlavia.

Vysvetlite, že ženy budú vyzvané, aby sa podelili o svoju životnú skúsenosť v reakcii na niekoľko otázok. Muži budú mať za úlohu počúvať tak intenzívne, ako len vedia. Muži budú požiadaní, aby venovali plnú pozornosť tomu, čo počujú, bez kladenia otázok.

Po tomto budú gayovia a ostatní, ktorí cítia, že kvôli svojej rodovej identifikácii zažili nedostatok moci vo svojej spoločnosti, taktiež požiadaní, aby hovorili zo svojich životných skúseností.

Aby tento proces fungoval efektívne, vyžaduje spoločné základné pravidlá.

Dôvernosť – nikto by mimo posedenia nemal zopakovať to, čo niekto povedal. Účastníci požiadajú o povolenie, pokiaľ budú chcieť pokračovať v myšlienke, ktorú účastník tohto cvičenia povedal danej osobe.

Ženy idú do ďalšej miestnosti so ženskou facilitátorkou a pripravia sa na vyjadrenie názoru. Najprv budú pracovať na svojich pocitoch v súvislosti s týmto vyjadrením, pričom ich opätovne uistia, že nie každý musí rozprávať a že predchádzajúce skúsenosti s týmto cvičením vytvorili jednotu. Potom si prejdú cez nasledovné otázky a povedia si navzájom osobné príbehy o svojich skúsenostiach ako ženy. Tie otázky sú:

Čo vás teší alebo na čo ste hrdá vzhľadom k vašej rodovej identite? Čo je na tom náročné alebo nepríjemné? Čo chcete, aby druhí vedeli, aby s vami vedeli lepšie pracovať a vedeli vás viac podporiť?

Facilitátorka ich posmeľuje, aby boli úprimné a ak sa objavia emócie, tak aby ich vyjadrili.

V tom istom čase muži zostávajú v miestnosti a pracujú s mužským facilitátorom. Ten začína najskôr s ich pocitmi. Pýta sa ich, čo užitočné našli vo svojich životoch, vďaka čomu načúvali o niečom dôležitom, čo sa im ťažko počúvalo. Pokúša sa o to, aby hovorilo čo najviac mužov.

Facilitátor počúva a posmeľuje gayov a ostatných, ktorí cítia, že majú kvôli rodovým záležitostiam menšinový status, aby vyjadrili svoj názor.

Keď sú ženy pripravené, vrátia sa. Stoja pred mužmi, ktorí sú usadení, a hovoria individuálne. Hovoria ku každej z troch otázok, keď im tie otázky facilitátor predstavuje.

Ktorýkoľvek muži, ktorí tiež cítia, že ich im rodová identita dala menšinový status vo svojej kultúre, sú vyzvaní aby sa postavili a odpovedali na tie isté otázky.

Keď ženy skončia, opustia miestnosť. Ženská facilitátorka ide s nimi a podporuje ich, aby si vypočuli hlásenie.

Facilitátor pracujúci s mužmi im pomáha spracovať a stráviť to, čo počuli a čo sa z toho naučili.

Facilitátori zostávajú navzájom v kontakte a usporadúvajú spoločnú časť, aby obidve skupiny priviedli k sebe.

Dobrým nástrojom na použitie je uzavretý kruh, v ktorom sa každý podelí o jeden postreh – zvyčajne niečo, čo sa naučili o sebe – vo vete alebo dvoch. Facilitátori môžu premostiť priepasť tým, že sa zblížia s účastníkmi z druhej rodovej skupiny. Potom hrajú – prejdú k tancovaniu alebo nejakej fyzickej aktivite, ktorej sa môže každý zúčastniť a odpočinúť si v nej.

Toto bolo prevzaté z cvičenia vyvinutého organizáciou Training for Change (Výcvik pre zmenu) Georgea Lakeya.

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: rodový dialóg pre budovateľov mieru Čas: 30 až 45 minút Cieľ alebo účel akcie: Vytvoriť priestor pre dialóg medzi ženami a mužmi v mierových organizáciách. Identifikovať body napätia medzi mužmi a ženami v mierových organizáciách. Rozvíjať úroveň pohodlia a záväzok venovať sa rodovým záležitostiam v mierových organizáciách. Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

I. Malá skupinová diskusia o rode, konfliktoch a budovaní mieru

1. V zmiešaných malých skupinách mužov a žien urobte zoznam rôznych spôsobov, akými muži a ženy zažívajú konflikt.

2. V tých istých malých skupinách urobte zoznam rôznych spôsobov, akými sa muži a ženy zapájajú do mierovej práce.

II. Rozdeľte veľkú skupinu do menších skupín, ktoré budú osobitne mužské a osobitne ženské.

1. Požiadajte každú skupinu, aby sa podelila o svoje úspechy a výzvy pri práci s opačným pohlavím vo veciach mieru. Vyzvite skupiny, aby uviedli čo najviac skutočných príkladov, pozitívnych aj negatívnych.

2. Požiadajte každú skupinu, aby diskutovala o stratégiách pre prácu s opačným pohlavím vo veciach mieru.

3. Povedzte každej skupine, aby referovala o svojich zisteniach a stratégiách.

4. V zmiešaných pároch, jedna žena a jeden muž, požiadajte účastníkov, aby vzájomne reagovali na tieto zistenia. Každá osoba by mala dostať slovo, aby hovorila o svojich pocitoch z dialógu, kým druhá osoba počúva a snaží sa porozumieť bez prerušovania.

Toto cvičenie bolo prevzaté zo zdrojového a výcvikového manuálu Žien budujúcich mier, ktorý upravila Lisa Schirch. Plný manuál nájdete na: http://www.iiav.nl/epublications/2004/womens_peacebuilding_manual.pdf

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: brainstorming Čas: 15 minút alebo dlhšie Cieľ alebo účel cvičenia:

Brainstorming je skupinová technika navrhnutá na vymyslenie veľkého počtu nápadov v obmedzenom čase.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Facilitátor dá skupine otázku, napríklad: čo je nenásilie, alebo problém, ohľadom ktorého chcete prísť s viacerými nápadmi, napríklad: ako vyvinieme stratégiu získavania financií. Potom požiadajte skupinu, aby vymyslela toľko nápadov a reakcií, koľko sa len dá.

Tu je 5 odporúčaní pre usporiadanie brainstormingového stretnutia:

1. Sústreďte sa na kvantitu: čím viac myšlienok vymyslíte, tým z väčšieho množstva môžete vyberať.

2. Žiadna kritika: kritika, výzvy a diskusie by sa mali „odložiť“, kým sa brainstorming neskončí.

3. Nezvyčajné nápady sú vítané: na získanie dobrého a dlhého zoznamu nápadov sú vítané i nezvyčajné nápady.

4. Skombinujte a vylepšite nápady: dobré nápady sa dajú skombinovať, aby vytvorili jeden veľmi dobrý nápad, ako naznačuje slogan „1+1=3“.

5. Facilitátor by si mal byť vedomý toho, že brainstorming zvyčajne začína pomaly a keď nápady podnecujú ďalšie nápady, tak sa zrýchľuje a potom sa znova spomalí. Preto ho niektorí ľudia nazývajú „popcornovanie“.

Zaobaľovanie

Keď sú na stene všetky nápady, opýtajte sa, či ešte nezostalo niečo, na čo by sa ľudia mohli opýtať, alebo s čím nesúhlasia. Začnite o tom diskutovať. Počas brainstormingového stretnutia nemusíte dôjsť ku konsenzu. Alebo možno budete chcieť vyselektovať odpovede pre ďalšiu diskusiu.

Počas výcviku v nenásilí sa nepokúšate vymyslieť jednu definitívnu odpoveď na otázku „čo je nenásilie?“, ale prostredníctvom brainstormingu sa môžu účastníci podeliť o mnohé odpovede na túto otázku. Môže vás osvietiť, keď urobíte zároveň brainstorming aj na tému „čo je násilie“. Facilitátor by mal venovať pozornosť kľúčovým slovám. Mal by ich skontrolovať, aby sa uistil, že slová ako „moc“ a „hnev“ sa neobjavia len v brainstormingu o násilí.

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: konfliktná línia Čas: minimálne 15 minút Cieľ alebo účel cvičenia:

Mať skúsenosť s tým, ako sa vyrovnávame s konfliktom alebo ako často uvažujeme o násilí ako riešení, aby sme vyriešili problém. Cvičenie začne s pochybovaním o našom militaristickom myslení a vyzve nás na nájdenie obojstranne víťazných riešení.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Facilitátor požiada ľudí, aby utvorili dva rady s rovnakým počtom ľudí otočených tvárou k sebe. Potom ich požiada, aby sa načiahli na osobu oproti nim, aby sa uistili že vedia, na koho sa budú vzťahovať. Povedzte im, že je medzi nimi neviditeľná čiara. Požiadajte páry, aby sa načiahli za čiaru, potriasli si ruky a podržali sa. Jediným pokynom je: „Dostaňte druhú osobu na vašu stranu.“ Potom: „Teraz!“

Hlásenie

Čo sa stalo? Aká bola automatická reakcia na inštrukciu a povel „teraz!“?

POZNÁMKA: mnohí z nás majú tendenciu reagovať s násilím, bojovať fyzickou silou, čo svedčí o násilí ako o prvej a možno jedinej možnosti.

Máme militaristické myslenie? Kto 'vyhral'? Rozprával niekto o alternatívnych riešeniach? Ako by sa to mohlo stať? Ako by sa obidvaja mohli riadiť pokynmi?

Možné víťazné riešenia pre obe strany: páry si vymenia miesta alebo idú najskôr na jednu stranu a potom na druhú.

Čo ak tvorili páry muži a ženy? Kto v takej zostave „vyhral“? V pároch rovnakého pohlavia sú už dopredu veľké pochybnosti o tom, kto „vyhrá“, pokiaľ je možnosťou fyzická sila; v mužsko-ženskej zostave je menej pochýb a určitý stupeň istoty o tom, ktorý vyhrá, pokiaľ je sila riešením Toto je situácia, v ktorej sa pravdepodobne nájdete; „žena“ proti ozbrojenému vojakovi alebo „sekuriťákovi“; násilie nie je logickým nástrojom na použitie O aké riešenia by ste sa mohli pokúsiť?

Placheolder image

Späť na obsah

Názov: kto má moc v škole? Čas: 45 minút Cieľ alebo účel cvičenia:

Pomôcť ľuďom pochopiť, že prakticky každý má nejakú moc, tlmočiť základné pochopenie moci – že moc pochádza z poslušnosti ostatných a že sú rôzne druhy zdrojov moci. Ako sa to robí/poznámky facilitátora: Uveďte cvičenie tak, že požiadate ľudí o definíciu moci. Pravdepodobne dostanete frázy ako „kontrola druhých“, „schopnosť mať vplyv“, „mať moc uskutočniť veci“. Niektorí ľudia rozlišujú medzi „mocou nad“ (vláda alebo hrozby) a „mocou s“ (spolupráca alebo kolaborácia). Vysvetlite, že toto cvičenie je o pochopení „moci nad“, vďaka čomu budú skupiny spoločenskej zmeny vedieť identifikovať efektívne uplatnenie svojej „moci s“, menovite ich schopnosti mať pozitívny vplyv na svet.

Opis: požiadajte ľudí, aby vymenovali všetkých ľudí alebo skupiny, ktoré majú v škole moc. Pravdepodobne rýchlo dostanete zoznam takmer každého zapojeného. Ak bude na ňom chýbať dôležitá skupina alebo osoba (zástupca riaditeľa/domovník), môžete ju pridať sám. Ideálne je, keď tento zoznam urobíte na dvoch tabuliach, aby ste mohli zapísať ľudí na jednu a zdroje moci na druhú. Ak pracujete na jednej tabuli, nechajte dostatok miesta medzi menami, aby ste pridali zdroj moci.

Potom sa ich opýtajte, prečo má človek „X“ moc? Odkiaľ tá moc pochádza? Čo je jej zdrojom? Prečo ľudia robia, čo „X“ povie? Z časových dôvodov zvyčajne nie je možné urobiť toto cvičenie pre celý zoznam, ale uistite sa, že zahrniete vedenie, žiakov, domovníka, sekretárku školy, rodičov a zástupcu riaditeľa. Toto poskytne dobrý rozsah zdrojov. Reakcie účastníkov zaznamenajte perami rôznych farieb.

Tretím štádiom je facilitovaná diskusia o moci vo všeobecnosti. Hlavné myšlienky účastníkov zaznamenajte treťou farbou. Pokúste sa načrtnúť hlavný bod tohto cvičenia, ktorým je to, že moc niektorých pochádza od poslušnosti ostatných. Ľudia v pozícii autority a moci tú pozíciu získali preto, lebo ostatní im vedome alebo nevedome dali svoju moc nad sebou.

Poznámky trénerov:

Učitelia a ostatní môžu celkom pochopiteľne chcieť rozprávať o špecifikách školského života dlhšie, než je treba, čo môže veci prekrútiť. Možno budete musieť byť dosť neústupný, aby cvičenie pokračovalo tak ako má. Moc je veľkou vecou a diskusia môže pokračovať zaujímavo, no nemusí viesť k požadovanému výsledku, takže buďte pripravený priviesť ľudí späť ku hlavným bodom.

Toto cvičenie je prevzaté z web stránky Turning The Tide: http://www.turning-the-tide.org/resources/manual/powerchange#full_list

Subscribe to Training Exercises