gender and militarism

en

Placheolder image

İçerik sayfasına geri dön

İsim: Barış Çalışanları İçin Bir Toplumsal Cinsiyet Diyaloğu Süre: 30 - 45 dakika Egzersizin amacı: Barış örgütlerindeki kadınlar ve erkekler arasında alan yaratmak Barış örgütlerindeki kadınlar ve erkekler arasında yaşanan gerilim noktalarını tanımlamak Barış örgütlerindeki toplumsal cinsiyet meselelerinin adlandırılmasında bir rahatlık ve bağlılık seviyesi geliştirmek Nasıl uygulanır/ kolaylaştırıcının notları:

I. Toplumsal cinsiyet, çatışkı ve barış inşası hakkında küçük grup tartışmaları

1. Kadınlı erkekli karışık küçük gruplarda, kadınların ve erkeklerin, çatışkı ve şiddeti farklı deneyimleyiş yollarının bir listesini yapın.

2. Aynı küçük gruplarda kadınların ve erkeklerin barış çalışmalarına farklı katılış biçimlerinin listesini yapın.

3. Büyük grupta, bütün küçük grupların bulgularını paylaşmalarını isteyin.

II. Büyük grubu sadece kadınlar ve sadece erkeklerden oluşan küçük gruplara bölün.

1. Her gruba, barış çalışmalarında karşı cinsle çalışırken yaşadıkları başarıları ve mücadeleleri sorun. Grupları mümkün olduğunca pozitif ve negatif gerçek örnek çıkarmaları konusunda yüreklendirin.

2. Gruplardan, barış çalışmalarında karşı cinsle çalışma stratejileri tartışmalarını isteyin.

3. Hergrubun bulgularını ve stratejilerini büyük grupta paylaşmalarını isteyin.

4. Karışık çiftler olarak, bir kadın bir erkek şeklinde, birbirlerine raporlar hakkında konuşmalarını isteyin. Herbiri, diğeri dinlerken ve müdahele etmeden anlamaya çalışırken bir tur konuşma sırası alarak diyalog hakkındaki duygularını anlatır.

Bu egzersiz Lisa Schirch tarafından düzenlenen "Barış çalışmalarında Kadınlar, kaynak ve antrenman el kitabı"ndan uyarlanmıştır. Elkitabının tamamı http://www.iiav.nl/epublications/2004/womens_peacebuilding_manual.pdf veya http://www.ifor.org/WPP/resources.htm adreslerinden bulunabilir.''

Placheolder image

içerik sayfasına geri dön

Bir barış grubu, barış çalışmalarına toplumsal cinsiyet farkındalığını nasıl dahil eder? Bu, örgütsel kimlik ve yapı, üyelerine antrenman ve oryantasyon ile ve strateji programı geliştirilerek yapılabilir.

New Profile, İsrailli Barış Örgütü, kendini “ asker devlette yaşamanın gerekli olmadığına inanan bir grup feminist kadın ve erkek” olarak tanımlar. Bu tür bir net tanımlama, örgüt ile ilişkiye geçmek isteyen biri için, toplumsal cinsiyet ve barış arasındaki bağı en başından itibaren ortaya koyar. New Profile, liderlik rollerini ve ücretli pozisyonları rotasyona bağlayarak ve aktivitelerde hiyerarşiyi önlemeye çalışarak geleneksel örgüt yapısını kırar. Grubun yeni üyelere ve halka dönük yaptığı antrenmanlar ve eğitim çalışmalarının – workshoplar, seminerler, gençlik grupları ve konferanslar – bir çoğunda toplumsal cinsiyet ve militarizmin İsrail kültüründe ve toplumunda nasıl birbirine bağlı olduğunun bir analizi yeralır. Ayrıca bu bağlantıya daha derinliğine bakmaya dönük tam günlük çalışmalar da sağlanır. 2007'de bu tür bir çalışmada, örneğin, İsrail'deki kadınların askere alım süreçlerine bakmak ve bütün toplumun nasıl militarize edildiğini analiz için ordu arşivinden kadın askerlerin fotoları kullanıldı. Öğrenme ve tartışam için bu tür olanaklarla, New Profile üyeleri militarizmin problem analizine ve stratejik eylem planlamasına daha derin bir toplumsal cinsiyet farkındalığı getiriyorlar. Örgütün Küçük ve Hafif Silahlar projesinde sadece problemlere veya İsrail silah ticaretine bakılmıyor, aynı zamanda küçük silahların bireysel hayatlarımızı nasıl etkilediğine ve İsrail kültüründeki 'güvenlik' tanımının yeniden kurulmasında New profile nasıl yardımcı olabilir üzerine de çalışılıyor.

New Profile hakkında daha fazla bilgi için İsrail: New Profile Diğerlerinin Deneyimlerinden Öğreniyor

Placheolder image

İçerik sayfasına geri dön

Toplumsal Cinsiyet ve Şiddetsiz Eylem

Savaşlar, ne zaman ki erkekler savaşmayı, kadınlar da onaylamayı bıraktıklarında sona erer.” Jesse Wallace Hugan, Uluslararası Savaşkarşıtları Ligi (WRL) kurucusu

Giriş

Kadınların ve erkeklerin her ikisinin de savaşla mücadelemize katılımını istiyor oluşumuz basit ve açık gözükebilir. Lakin, insanların yeteneklerinin, enerjilerinin, görüşlerinin en iyi şekilde kullanılabilmesi için, kendimizi nasıl örgütlediğimize, kampanyalarımızı nasıl oluşturduğumuza, eylem antrenmanlarımızı nasıl oluşturduğumuza toplumsal cinsiyet farkındalığını katmamız gerekir.

Neden? Çünkü toplumsal cinsiyet, toplumumuzun kadın ve erkek rolleri, erkeklik ve kadınlık tanımı hepimizi etkilemektedir. Ve sosyal geleneklerin erkekliği, dominant, agresif ve kontrolcü olarak; kadınlığı da zayıf, boyun eğen ve hizmet eden olarak yapılandırması her birimizi derinlerde etkilemiştir. Toplumsal cinsiyet farkındalığı, şiddetsiz eylemlerimizde ve kampanyalarımızda mücadele ettiğimiz bu yargıları tekrar üretmememize yardımcı olur.

Antimilitarist kampanyalarda, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve toplumsal cinsiyet temelli analiz, etkili bir strateji oluşturmada etkili araçlardır. Toplumsal cinsiyet her çatışkıda varolan bir öğedir. Çatışkının nedeni olmayabilir ama erkeklik ve kadınlık hakkındaki farklı düşünceler insanların neden ve nasıl kavga ettiklerinin kalbinde yatan nedendir. Askeri sistemler, belli fikirler ile kadın-erkek rolleri hakkındaki görülerle çalışmak üzerine inşa edilmiştir. Şiddetsiz bir yapı ve çatışkı çözümü için sistem yaratmak istiyorsak, toplumsal cinsiyet hakkında yen görüler ve beklentiler oluşturmamız gerekmektedir.

Bu bölüme, toplumsal cinsiyet farkındalığını geliştirecek, kampanyalarınızı ve şiddetsiz eylemlerinizi toplumsal cinsiyet penceresinden bakarak gözden geçirmenizi sağlayacak kavramları ve egzersizleri dahil ettik.

Subscribe to gender and militarism