Ukraine: Release Yurii Sheliazhenko

en
es

Scroll down for English and German.

Send this template letter/email of protest to the Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy using the email address letter@apu.gov.ua. Simply copy and paste the text below on your email body, add your name/surname (and organisation if you’re affiliated with any organisation) at the end of the text and click on the send button. Please write ‘Release Yurii Sheliazhenko’ in the subject line of your email and cc info@wri-irg.org to your email.

The letter to the President Zelenskyy

Шановний президенте Зеленський!

Звертаємося до Вас, щоб висловити глибоку стурбованість у зв’язку з нічним домашнім арештом відомого сумлінного відмовника від військової служби, пацифіста, правозахисника та виконавчого секретаря Українського Руху Пацифістів Юрія Шеляженка. Я закликаю Вас негайно звільнити його, зняти з нього всі звинувачення та повністю поважати право на свободу слова.

15 серпня 2023 року Солом'янський районний суд міста Києва обрав Юрію Шеляженку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через те, що він підозрюється у виправдовуванні російської агресії. Єдиним «доказом» пред'явленої підозри названо заяву Українського Руху Пацифістів під назвою «Мирний порядок денний для України та світу», ухвалену на зустрічі з нагоди Міжнародного дня миру 21 вересня 2022 року. У цій заяві прямо засуджується російська агресія (https://tinyurl.com/PeaceAgenda).

Юрій Шеляженко є в'язнем сумління, арештованим просто за мирне висловлення своїх щирих пацифістських поглядів. Він має бути негайно і беззастережно звільнений з-під домашнього арешту, а всі звинувачення з нього мають бути зняті.

Слід пам’ятати, що в демократичних державах пацифізм не є злочином. У демократичних країнах права людини повністю захищені, включаючи право на сумлінну відмову від військової служби, яке є невід’ємною частиною права на свободу думки, совісті та релігії, гарантованого, серед іншого, статтею 9 Європейської конвенції з прав людини, а також статтею 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП), від зобов’язань держави за якою не допускається відступів навіть у разі небезпеки для нації, на зразок воєнного стану, як зазначено в статті 4(2) МПГПП.

Ми рішуче засуджуємо всі прояви утисків та всі спроби залякування Юрія Шеляженка та Українського Руху Пацифістів, а також усі випадки примусового призову та навіть викрадення призовників до армій, які беруть участь у війні в Україні, та всі переслідування сумлінних відмовників від військової служби, дезертирів та учасників ненасильницьких антивоєнних протестів в Росії, Білорусі, Україні та інших країнах.

Закликаємо негайно звільнити Юрія Шеляженка з-під домашнього арешту та припинити репресії щодо нього та Українського Руху Пацифістів.

Щиро,

Антивоєнний Інтернаціонал (Каледонська дорога 5, Лондон, N1 9DX, Великобританія)

ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ, ОРГАНІЗАЦІЯ*

* У разі, якщо дані не заповнені українською мовою, для з’ясування особи підписанта слід звернутися до англомовної заяви та реквізитів електронного листа. В будь-якому разі, одним з підписантів є Антивоєнний Інтернаціонал (War Resisters' International, 5 Caledonian Road, London, N1 9DX, Britain) - глобальна пацифістська та антимілітаристська мережа з понад 90 афілійованими групами в 40 країнах, яка працює заради світу без війни і залишається відданою нашій установчій декларації 1921 року про те, що «війна - це злочин проти людяності, тому я рішуче відмовляюся підтримувати будь-які види війни і старатимусь усунути всі причини війни».

*******************

Dear President Zelenskyy,

We are writing to you to express our grave concern regarding the partial house arrest of Yurii Sheliazhenko, a well-known conscientious objector, pacifist, human rights defender and the Executive Secretary of the Ukrainian Pacifist Movement. I urge you to release him immediately, drop all charges against him and fully respect the right to freedom of expression. 

On 15th August 2023, Yurii Sheliazhenko was placed under partial house arrest by the Solomyanskyi District Court of Kyiv with the charge of justifying the Russian aggression. The sole “evidence” for this charge has been presented to be the Statement of the Ukrainian Pacifist Movement, adopted at the meeting on International Day of Peace 21 September 2022, entitled “Peace Agenda for Ukraine and the World”. What is more, the statement explicitly condemns Russian aggression (https://worldbeyondwar.org/peace-agenda-for-ukraine-and-the-world/).

Yurii Sheliazhenko is a prisoner of conscience detained simply for peacefully expressing his genuine pacifist views, and should be immediately and unconditionally released and all the charges against him dropped. 

We would like to remind you that pacifism is not a crime in democratic states. In democracies human rights are fully protected, including the right to conscientious objection to military service, which is inherent in the right to freedom of thought, conscience and religion, guaranteed, amongst others, under Article 9 of the European Convention on Human Rights, as well as under Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which is non-derogable even in a time of public emergency, as stated in Article 4(2) of ICCPR.

We strongly condemn all actions of harassment and all attempts of intimidation against Yurii Sheliazhenko and the Ukrainian Pacifist Movement, as well as all cases of forced recruitment and even abduction of conscripts to the involved armies in the war in Ukraine, and all persecutions of conscientious objectors, deserters and non-violent anti-war protestors in Russia, Belarus, Ukraine and elsewhere.

We urge you to immediately release Yurii Sheliazhenko and stop the crackdown on him and the Ukrainian Pacifist Movement.

Yours sincerely, 

War Resisters' International, 5 Caledonian Road, London, N1 9DX, Britain

NAME, SURNAME, ORGANIZATION*

* In case if this field is not filled in English and/or Ukrainian, consult with a head of email to identify the name and organization of a signatory. In any case, one of signatories is War Resisters' International - a global pacifist and antimilitarist network with over 90 affiliated groups in 40 countries, which works for a world without war, remaining committed to our 1921 founding declaration that 'War is a crime against humanity. I am therefore determined not to support any kind of war, and to strive for the removal of all causes of war'.

Sehr geehrter Präsident Selenskyj,

ich schreibe Ihnen, um meine Sorge über den teilweisen Hausarrest von Yurii Sheliazhenko zum Ausdruck zu bringen. Yurii Sheliazhenko ist ein bekannter Kriegsdienstverweigerer, Pazifist, Menschenrechtsverteidiger und Exekutivsekretär der Ukrainischen Pazifistischen Bewegung. Ich fordere Sie dringend auf, Yurii Sheliazhenko unverzüglich freizulassen, alle Anklagen gegen ihn fallen zu lassen und das Recht auf freie Meinungsäußerung uneingeschränkt zu achten.

Am 15. August 2023 wurde Yurii Sheliazhenko vom Solomyanskyj-Bezirksgericht in Kyiv unter teilweisen Hausarrest gestellt. Dies wurde damit begründet, dass er die russische Aggression rechtfertige. Als einziger "Beweis" für diese Anklage wurde die Erklärung der Ukrainischen Pazifistischen Bewegung mit dem Titel "Friedensagenda für die Ukraine und die Welt" angeführt, die auf dem Treffen zum Internationalen Tag des Friedens am 21. September 2022 verabschiedet wurde. Diese Erklärung verurteilt ausdrücklich die russische Aggression.

Yurii Sheliazhenko ist ein politischer Gefangener, der nur deshalb inhaftiert ist, weil er friedlich seine aufrichtigen pazifistischen Ansichten geäußert hat. Er sollte unverzüglich und bedingungslos freigelassen und alle Anklagen gegen ihn fallen gelassen werden.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Pazifismus in demokratischen Staaten kein Verbrechen ist. In Demokratien sind die Menschenrechte uneingeschränkt geschützt, einschließlich des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung, welchem im Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit enthalten ist. Es wird unter anderem in Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie in Artikel 18 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) garantiert und ist auch in Zeiten des öffentlichen Notstands unantastbar, wie in Artikel 4 Absatz 2 des ICCPR festgelegt.

Ich verurteile aufs Schärfste die Schikanen und Einschüchterungsversuche gegen Pazifist*innen und Kriegsdienstverweigerer*innen, einschließlich Yurii Sheliazhenko. Ich verurteile ebenso scharf alle Fälle von Zwangsrekrutierung und Entführung von Militärdienstpflichtigen für die am Krieg in der Ukraine beteiligten Armeen sowie alle Verfolgungen von Kriegsdienstverweigerer*innen, Deserteur*innen und gewaltlosen Kriegsgegner*innen in Russland, Belarus, der Ukraine und anderswo.

Ich fordere Sie auf, Yurii Sheliazhenko unverzüglich freizulassen und das harte Vorgehen gegen ihn und die Ukrainische Pazifistische Bewegung zu beenden. 

Mit freundlichen Grüßen,

War Resisters' International, 5 Caledonian Road, London, N1 9DX, Großbritannien

NAME, NACHNAME, ORGANISATION*

* Falls dieses Feld nicht in englischer und/oder ukrainischer Sprache ausgefüllt ist, wenden Sie sich bitte an einen E-Mail-Verantwortlichen, um den Namen und die Organisation eines Unterzeichners zu ermitteln. In jedem Fall ist einer der Unterzeichner die War Resisters' International - ein globales pazifistisches und antimilitaristisches Netzwerk mit über 90 angeschlossenen Gruppen in 40 Ländern, das sich für eine Welt ohne Krieg einsetzt und unserer Gründungserklärung von 1921 verpflichtet bleibt, dass "Krieg ein Verbrechen gegen die Menschheit ist. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und mich für die Beseitigung aller Kriegsursachen einzusetzen".

 

Programmes & Projects
Countries
Theme

Add new comment

CAPTCHA
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.