הצהרה מטעם אינטרנציונאל סרבני המלחמה בדבר ההכרה בזכות לסירוב מצפוני

יש צורך בתמיכה בסרבני המצפון בישראל

הועד המנהל של אינטרנציונאל סרבני המלחמה, 23 בפברואר 2003

הועד המנהל של אינטרנציונאל סרבני המלחמה, רשת בינלאומית של ארגונים פציפיסטיים, אשר הוקמה לפני 81 שנה, ולה תשעים סניפים ב-45 מדינות, הביעה דאגה עמוקה בעניין מצבם של סרבני המצפון לשירות צבאי בישראל, בעת ישיבת הועד בלונדון בסוף השבוע האחרון. לאור החרפת הענישה של סרבני המצפון בישראל, הועד המנהל קורא לממשלת ישראל להכיר בזכות האדם לסירוב מצפוני. הועד קורא לתנועת השלום הבינלאומית לתמוך בסרבני המצפון בישראל ולהשמיע את קולה במחאה כנגד מדיניות ממשלת ישראל בעניין הסירוב המצפוני.

ישראל אינה מכירה בזכות לסירוב מצפוני הנובעת מסעיף 18 של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, עליה חתומה מדינת ישראל. נוסף על כך, בתגובה למספרם הגדל של סרבני מצפון המסרבים להתגייס לצה"ל, החמירו הרשויות בישראל את העונשים המוטלים על סרבני גיוס. תוך הפרה נוספת של המשפט הבינלאומי, סרבני המצפון נשלחים לכלא שוב ושוב – המקרים האחרונים היו של סרבני המצפון יונתן בן-ארצי, שנכלא בפעם השמינית, ודרור בוימל, שנכלא בפעם השביעית. בצעד נוסף שנועד לשבור את רוחם של סרבני המצפון, הם עומדים עתה למשפט בפני בית-דין צבאי, למרות שהם שהו כבר מעל אה חמישים ימים בכלא. בית דין צבאי יכול לגזור על סרבני מצפון עד שלוש שנות מאסר. יונתן בין ארצי ודרור בוימל הם הראשונים להשפט.

דו"ח של WRI על סירוב מצפוני לשירות צבאי בישראל, שהוגש לאחרונה לועדת זכויות האדם של האו"ם, מונה למעלה ממאה שמונים סרבני מצפון שנכלאו בגין סירובם בין ספטמבר 2001 וינואר 2003 – סה"כ למעלה מ-6,500 ימים בכלא.

 • אינטרנציונאל סרבני המלחמה קורא לממשלת ישראל:
  להכיר בזכות לסירוב מצפוני, ולהעביר חוק בנוגע לסירוב מצפוני, לפי הסטנדרטים שנקבעו בהחלטות ועדת זכויות האדם של האו"ם 1998/77 ו-2002/45;
 • לשחרר מיד את כל סרבני המצפון הכלואים, ולדחות את הזימונים הצבאיים לכל מי שמכריזים על סירוב מצפוני לשירות צבאי עד להפעלת החוק הנ"ל.
 • אינטרנציונאל סרבני המלחמה מאיץ בארגונים החברים בו, בתנועות שלום אחרות, ובכל אדם:
  להשמיע קול מחאה כנגד כליאתם של סרבני מצפון בישראל באמצעות כתיבת מכתבים לרשויות הממשלה והצבא
 • בישראל ולשגרירויות של ישראל בחו"ל;
 • לתמוך בסרבני המצפון הכלואים באמצעות משלוח של מכתבים לאסירים עצמם;
 • לקחת חלק בקמפיין של WRI לתמיכה בסרבני המצפון בישראל, ששיאו ב-15 במאי, יום סרבני המצפון הבינלאומי: לארגן פעולות מחאה, משמרות, סדנאות ודיונים ציבוריים ב-15 במאי, על-מנת לתמוך בסרבני המצפון בישראל
  ולהגביר את המודעות לעניינם;

להצטרף למשלחת של משקיפים מטעם WRI במשפטים הצבאיים של הסרבנים בישראל.
סרבני המצפון בישראל זקוקים לתמיכתנו.

פורסם בגיליון 58 של "הרובה השבור", מאי 2003

Programmes & Projects
Countries
Theme

Add new comment