Support Israeli conscientious objectors

en
Language
English

אנו סרבני מצפון ממרחב מזרח הים התיכון. המרחב בו אנו חיים סובל זה זמן רב מדיכוי, חוסר צדק, מילטריזם, כיבושים צבאיים ומלחמות, כמו גם עוני, אנאלפבתיות, רעב ומחסור בתשתיות חברתיות. בתקופה קשה זו, בה נראה כי איזורנו מצוי עוד יותר מתמיד בכאוס של המלחמה, אנו משמיעים קול יחד למען שלום ונגד מילטריזם.

אנו מסרבים לאפשר למעגל האלימות, המתחיל במדינות דכאניות ואינטרסים כלכליים, להמשיך להתקיים; אנו מסרבים להיות אויבים של אנשים שבמקרה נולדו אל תוך לאום או דת אחרת; לא נגרר למלחמות ולצבאות המביאים עוד מוות והרס לאזור.

המרחב בו אנו חיים הוא אחד האזורים החמושים והצבאיים ביותר בעולם. גיוס חובה במדינות רבות באזור, גבולות מבוצרים, פתרונמות צבאיים לקונפליקטים, כיבושים מתמשכים של אוכלוסייה אזרחית ודיכוי של גברים, נשים וילדים. אנו מאמינים כי האלימות הזאת הינה מערכתית ומשפיעה על המרחב כולו, אבל איננה הכרחית ומוטבעת בו. האלימות הזו איננה הבחירה שלנו כתושבי האזור הרוצים לחיות בשלום. רמחב בו אנו חיים הוא ההוכחה, פעם אחר פעם, שפתרונות צבאיים לעולם אינם ברי קימא, ובטווח הארוך רק מביאים לאלימות רבה יותר, תוך כדי הרג והרס בטווח הקצר.

פרץ קדרון

הסירוב הסלקטיבי מהווה חריגה משמעותית מהצורות המקובלות של פעילות אנטי מיליטריסטית כפי שהיא ננקטת על ידי פציפיסטים או סרבני מצפון הדוחים על הסף שירות בצבא או השתתפות בפעילות צבאית. הסירוב הסלקטיבי הופיע בישראל בנסיבות המיוחדות של חיילים בשירות סדיר ובמילואים שאינם מתנגדים בעקרון לשירות בצבא – או אף להשתתפות בלוחמה כשזו מוצדקת כדרך היחידה להדיפת מתקפה, אחרי שמוצו כבר כל האמצעים האחרים – אך עם זאת, מתנגדים לצאת למשימה או למבצע מסוים מסיבות פוליטיות ו/או מוסריות.

שני וורנר

ישראל היא המדינה היחידה בעולם בה מתקיים גיוס-חובה לנשים. לכן, היא גם המדינה היחידה בעולם בה קיימת סרבנות נשים. היקפה לא ידוע לנו, מפני שרבות מהנשים הצעירות בוחרות לעבור את הפרוצדורה לבדן (ועל כן איננו יודעות על קיומן), וכיוון שצה"ל מסרב לגלות פרטים אודותיה.

במהלך השנים גילו פעילי "יש גבול" שדרך אפקטיבית לתמי-כה בסרבנים כלואים היא יצירת "קבוצות אימוץ" הפועלות מחוץ לישראל.

כאשר סרבן נכנס לכלא, קבו-צות האימוץ מקבלות מידע על המאסר, ופותחות במגוון רחב של פעולות תמיכה. הודעות דואר אלקטרוני, מכתבים ושי-חות טלפון, יוצאות אל משפחתו של הסרבן ואל הכלא בו הוא מוחזק. קבוצת האימוץ מפעילה לחץ פוליטי באמצעות פעולות מחאה ליד הנציגות הישראלית הקרובה למקום מושבה, ותוך ביצוע פעילות נרחבת בתוך הקהילה שבה הקבוצה ממוק-מת. קבוצת האימוץ מספקת, במידת הצורך, גם תמיכה כס-פית באמצעות גיוס כספים לסיוע לסרבן הכלוא ומשפחתו.

Subscribe to Support Israeli conscientious objectors