Stop the prosecution of Yurii Sheliazhenko

en
Country
Not sent after

Use this form to send the letter below (both in Ukranian and English) to the relevant authority (President Volodymyr Zelenskyy). Please scroll down for the English translation of the letter.

You must include a name and email address; a copy will be sent to you with a cc to the WRI office (so we have a record of how many email letters have been sent out for this particular case).

Президенту України Володимиру Зеленському

Шановний пане Президенте!

Звертаюся до Вас, щоб висловити своє глибоке розчарування та серйозну стурбованість у зв’язку із свавільним судовим переслідуванням Юрія Шеляженка, відомого сумлінного відмовника від військової служби, пацифіста, правозахисника та Виконавчого секретаря Українського Руху Пацифістів. Я закликаю Вас негайно зняти з нього всі звинувачення та повністю поважати право на свободу вираження поглядів. Суд над Шеляженком почнеться 11 червня 2024 року і може призвести до п'яти років позбавлення волі.

Будь ласка, зрозумійте правильно – я щиро засуджую російську агресію проти України та вчинені воєнні злочини. Однак це не зменшує мого почуття тривоги щодо поводження Української Держави стосовно Юрія та Українського Руху Пацифістів.

15 серпня 2023 року Солом’янський районний суд Києва взяв Юрія Шеляженка під частковий домашній арешт за обвинуваченням у «виправдовуванні» російської агресії, попри його публічне прагнення чинити ненасильницький спротив агресії. Це повний абсурд, що таке прагнення використовують проти нього. Ключовим «доказом» цього обвинувачення є заява Українського Руху Пацифістів, ухвалена на зустрічі з нагоди Міжнародного дня миру 21 вересня 2022 року під назвою «Мирний порядок денний для України та світу». Зверніть увагу, у цій заяві прямо засуджується російська агресія (https://pacifism.org.ua/peace-agenda-2022).

Відтоді Юрій живе під тиском СБУ. Йому неодноразово продовжувався домашній арешт. Його комп’ютер і смартфон вилучили і, всупереч ухвалі слідчого судді, не повернули.

Юрія Шеляженка зганьбили та позбавили свободи всього лише за мирне вираження його щирих пацифістських поглядів. Усі звинувачення з нього мають бути зняті, а вилучені особисті речі мають бути повернуті. 

Я також з жалем дізнався, що Міністерство юстиції України звернулося до Київського обласного адміністративного суду з проханням заборонити та ліквідувати Український Рух Пацифістів, членську організацію Антивоєнного Інтернаціоналу (War Resisters’ International) та Європейського бюро сумлінної відмови (European Bureau for Conscientious Objection).

Нагадую, що в демократичних державах пацифізм не є злочином. У демократичних країнах права людини повністю захищені, включаючи право на сумлінну відмову від військової служби, яке є невід’ємною частиною права на свободу думки, совісті та релігії, гарантованого, серед іншого, статтею 9 Європейської конвенції з прав людини, а також статтею 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (МПГПП), який не допускає відступів навіть у період надзвичайного становища в державі, при якому життя нації перебуває  під  загрозою, як зазначено в пункті другому статті 4 МПГПП.

Я рішуче засуджую всі форми утисків та всі спроби залякування Юрія Шеляженка та Українського Руху Пацифістів, а також усі випадки примусового призову та навіть викрадення призовників до армій, які беруть участь у війні в Україні, та всі переслідування сумлінних відмовників від військової служби, дезертирів та ненасильницьких антивоєнних протестувальників в Росії, Білорусі, Україні та інших країнах.

Я закликаю Вас негайно припинити репресії проти Юрія Шеляженка та Українського Руху Пацифістів і дати людям можливість чинити ненасильницький спротив війні, якщо їхня совість вимагає відмовитися від вбивства.

Щиро Ваш, 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mr. President Volodymyr Zelenskyy,

I am writing to you to express my deep disappointment and grave concern regarding the arbitrary prosecution of Yurii Sheliazhenko, a well-known conscientious objector, pacifist, human rights defender and the Executive Secretary of the Ukrainian Pacifist Movement. I urge you to drop all charges against him immediately and fully respect the right to freedom of expression. Mr Sheliazhenko will be on trial on 11th June 2024 which could end in up to five years of jail.

Please be clear - I wholeheartedly condemn the Russian aggression against Ukraine, and the war crimes that have been perpetrated. However, this doesn’t diminish my sense of unease about the behaviour of the Ukrainian state against Yurii and the Ukrainian Pacifist Movement.

On 15th August 2023, Yurii Sheliazhenko was placed under partial house arrest by the Solomyanskyi District Court of Kyiv with the charge of “justifying” the Russian aggression, to which he publicly pledged to resist nonviolently. It is utterly absurd that such a pledge was held against him. A key piece of  “evidence” for this charge is a statement of the Ukrainian Pacifist Movement, adopted at the meeting on International Day of Peace 21 September 2022, entitled “Peace Agenda for Ukraine and the World”. What is more, the statement explicitly condemns Russian aggression (https://worldbeyondwar.org/peace-agenda-for-ukraine-and-the-world/).

Since then, Yurii has been living under pressure of the Ukrainian Security Service and subjected to repeatedly extended house arrest. His computer and smartphone were seized, and despite a Court ruling have not been returned.

Yurii Sheliazhenko was defamed and detained simply for peacefully expressing his genuine pacifist views. All the charges against him should be dropped, and his seized personal effects should be returned.

I also regret to learn that the Ministry of Justice of Ukraine has asked the Kyiv Region Administrative Court to prohibit and dissolve the Ukrainian Pacifist Movement, a member organisation of both War Resisters’ International and the European Bureau for Conscientious Objection.

I remind you that pacifism is not a crime in democratic states. In democracies human rights are fully protected, including the right to conscientious objection to military service, which is inherent in the right to freedom of thought, conscience and religion, guaranteed, amongst others, under Article 9 of the European Convention on Human Rights, as well as under Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which is non-derogable even in a time of public emergency, as stated in Article 4(2) of ICCPR.

I strongly condemn all actions of harassment and all attempts of intimidation against Yurii Sheliazhenko and the Ukrainian Pacifist Movement, as well as all cases of forced recruitment and even abduction of conscripts to the involved armies in the war in Ukraine, and all persecutions of conscientious objectors, deserters and non-violent anti-war protestors in Russia, Belarus, Ukraine and elsewhere.

I urge you to immediately stop the persecution of and crackdown on Yurii Sheliazhenko and the Ukrainian Pacifist Movement, to allow people resist the war nonviolently if their conscience demands to refuse to kill.

Yours sincerely,