End prosecution of conscientious objector and journalist Ruslan Kotsaba

en
Activist
Country
Not sent after

Use this form to send the letter below to Iryna Venediktova, Prosecutor General of Ukraine. The letter is both Ukrainian and English. Scroll down for its English translation. 

You can add your own notes in a separate box after the standard text, if you wish. You must include a name and email address; a copy will be sent to you with a cc to the WRI office (so we have a record of how many email letters have been sent out for this particular case).

Високоповажній пані Ірині Венедіктовій, Генеральному прокурору України

Шановна пані Генеральний прокуроре!

Українського журналіста і пацифіста Руслана Коцабу судять у Коломийському міськрайонному суді Івано-Франківської області через відео, опубліковане у 2015 році, в якому він закликав бойкотувати військову мобілізацію, пов'язану з конфліктом на Сході України. Йому висунули звинувачення у державній зраді та перешкоджанні військовим операціям за його антивоєнні висловлювання.

Коцаба вже провів під арештом 524 дні за критику війни і був справедливо виправданий судом у 2016 році. Руслан Коцаба просто висловлював свої пацифістські погляди, продовження судилища над ним явно є політично мотивованим переслідуванням.

Свобода думки та свобода вираження поглядів, свобода совісті та релігії, а також ідейна відмова від військової служби є фундаментальними правами людини, гарантованими статтями 34, 35 Конституції України, статтями 18, 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статтями 9, 10 Європейської конвенції з прав людини. Ніхто не має піддаватися покаранню за здійснення прав людини та протест проти примусової військової служби.

Я висловлюю свою солідарність з Русланом Коцабою та закликаю прокуратуру діяти у справі Коцаби на основі прав людини та верховенства права, без політичних упереджень. Оскільки міжнародне громадянське суспільство стурбоване судом над Коцабою, я прошу Вас особисто проконтролювати обвинувачення і хід судового розгляду та гарантувати, що обвинувачення скасує політично мотивовані звинувачення та відмовиться від вимог засудити Руслана Коцабу до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що є явно непропорційним покаранням за вираження пацифістських поглядів.

Я також закликаю Вас гарантувати, щоб всі пацифісти в Україні, включаючи активістів Українського Руху Пацифістів, мали можливість вільно висловлювати свої думки та продовжувати свою ненасильницьку діяльність. Крім того, я прошу Вас захищати право на ідейну відмову від військової служби відповідно до європейських та міжнародних стандартів, серед іншого, стандартів, встановлених Європейським Судом з прав людини та Організацією Об'єднаних Націй.

З повагою,

 

----------------

[English]

Dear Honourable Iryna Venediktova, Prosecutor General of Ukraine,

Ukrainian journalist and pacifist Ruslan Kotsaba is put under trial in Kolomyia City District Court of Ivano-Frankivsk Region for a video he published in 2015 in which he was calling to boycott military mobilisation for the conflict in Eastern Ukraine. He is being accused of treason and obstructing military operations for his expressions opposing the war.

Kotsaba had already spent 524 days under arrest for his expressions opposing the war and was duly acquitted in 2016. Ruslan Kotsaba has simply expressed his pacifist views and his current retrial is a clearly politically motivated persecution.

Freedom of expression and freedom of thought, conscience and religion, as well as conscientious objection to military service, are fundamental human rights guaranteed under Articles 34 and 35 of Constitution of Ukraine, Articles 18 and 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, and Articles 9 and 10 of European Convention on Human Rights. No one should be punished for exercising their human rights and expressing their views opposing compulsory military service.

I express my solidarity with Ruslan Kotsaba and I urge the prosecution to act in Kotsaba's case on the basis of human rights and rule of law, without political prejudices. Since the international civil society is concerned with the Kotsaba's trial, I ask you personally to oversee the prosecution and trial ensuring that the prosecution drops politically motivated charges and abandon demands to sentence Ruslan Kotsaba to 13 years of imprisonment with confiscation of property, which is a clearly disproportionate punishment for expressions of pacifist views.

I also urge you to guarantee that all pacifists in Ukraine, including the activists of the Ukrainian Pacifist Movement, are able to freely express their opinions and continue their non-violent activity. I also urge you to safeguard the right to conscientious objection to military service, according to the European and international standards, amongst others the standards set by the European Court of Human Rights and United Nations.

Sincerely yours,